Schadeclaim overzicht

Mw mr G. Wymenga-Kooistra advocaat heeft zich gespecialiseerd in de letselschade en het medisch recht
Zij verleent deze specialistische rechtshulp aan:

 • Personen die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval een arbeidsongeval of medische fout en hun schade willen verhalen
  Wanneer u lichamelijk of geestelijk letsel oploopt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is hebt u recht op volledige schadevergoeding
  De materiele ongevalsschade omvat o.a. kosten van huishoudelijke- en tuinhulp woningaanpassing vervoerskosten en inkomens- en belastingschade
  Het smartengeld betreft een vergoeding voor geleden pijn en gederfde levensvreugde
 • Nabestaanden -van overleden ongevalsslachtoffers- die overlijdensschade claimen
  Een ongeval met dodelijke afloop verschaft de -directe- nabestaanden het recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud en begrafeniskosten
  Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak m.b.t. het recht op smartengeld wegens (overlijdens)verdriet van de achtergeblevenen (affectieschade)
 • Werkgevers die hun verhaalsrecht van ongevals-loonschade en arbeidsreïntegratiekosten wensen te effectueren
  Werkgevers kunnen de door hen aan de -tengevolge van een ongeval- zieke/uitgevallen werknemer (door)betaalde netto loonbedragen (ziekengeld) en arbeidsreïntegratiekosten als schade op de aansprakelijke wederpartij verhalen
 • Patiënten en medici die te maken hebben met een geschil of klacht in de gezondheidszorg
  Op grond van de Wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kan sprake zijn van een Tuchtrechtelijke toetsing van de kwaliteit van de medische zorg verleend door o.a. artsen tandartsen en verloskundigen
  Daarnaast geeft de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Klachtenregeling en Interne Geschillenregeling NMT (Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) diverse mogelijkheden tot geschiloplossing